Post Reply 
 
Thread Rating:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Prepreke za BitCoin - Transakcije
06-20-2011, 10:18 PM
Post: #1
Prepreke za BitCoin - Transakcije
Drugi od četiri teksta iz serije tekstova Ricka Falkvingea, osnivača Piratske partije Švedske

http://falkvinge.net/2011/06/06/bitcoins...nsactions/

Prethodno adresiran problem je lakoća korišćenja. Sada, bacamo svetlo na transakcije. Posebno obim transakcija i manjak istog.

Glavna dilema među ljudima je sledeća: da li je BitCoin transakcioni sistem, ekvivalent kešu, čuvar vrednosti ili nešto drugo? Trenutno, većina ga koristi kao čuvara vrednosti - kao instrument spekulacije u iščekivanju da će se pun potencijal ovog sistema materijalizovati. Sistem sa ovakvim potencijalom nije viđen već dugo. Ali ima dug put da pređe da bi došao do svog cilja.

Razlog zbog kojeg ljudi BitCoin koriste kao čuvara vrednosti leži u manjku lakoće korišćenja. Postoji veliki ekonomski pritisak da se unutrašnji protok BitCoina pokrene. Ovo je, samo po sebi, prepreka koju BitCoin mora da reši.

Ne postoji BitCoin ekonomija. Trenutno se koristi samo kao instrument za investiranje, što nije održiva situacija.

Ipak, desilo se nešto vrlo interesantno. Ova slika je napravljena u Sanivejlu, Silikonska Dolina, Kalifornija.

Vrlo je interesantno da je brzina razvoja događaja ovolika, stvari se dešavaju pre nego što se o njima napravi predikcija! Memory Dealers kažu:

To je kao keš - slobodno je za korišćenje i nema nadoknada za transakciju.

Ovo je slučaj za trgovce. Baš ovde. Kompanije kreditnih kartica uzimaju oko 5% za svaku transakciju. Kao i banke koje barataju kešom. SVAKU TRANSAKCIJU! To je novac koji bi mogao da udvostruči mogućnost profita tipičnog biznisa kada bi mogao da se otarasi tih naknada. To je pokretački faktor da se pređe na drugi sistem transakcija, iako se celo poslovanje bazira na lokalnoj legislativi.

Razmotrimo izgradnju mostova između sadašnjosti i budućnosti. Kako su sve cene izražene u domaćim valutama, uzmimo za tačno da se to još neko vreme neće menjati. Treba da ustanovimo nosioca obima transakcija, odnosno da ustanovimo BitCoin kao sistem plaćanja za lokalnu valutu; sistem plaćanja koji sa sobom nosi ekonomske povlastice i za kupca i za prodavca. Ovo je budući pokretač za prebacivanje finansijskih sistema na BitCoin u budućnosti.

Majca od 10$ mora biti dostupna za plaćanje "BitCoin ekvivalentom" isto kao i "plastičnim ekvivalentom".

Ono što ovde manjka su proste komponente sa obe strane, servera i klijenta. Mora biti omogućeno da se za nešto plati jednim klikom i da trgovac odmah generiše ekvivalent iznosu BitCoina u lokalnoj valuti (na osnovu trenutnog menjačkog kursa) da bi se omogućilo plaćanje za usluge i robu poput onog putem Visa formulara.

I mora biti prosto i jednostavno za upotrebu.

Propozicija rešenja (server side)

Pod pretpostavkom .Net veb sajta, ovo je količina koda i nivo apstrakcije potreban za povećanje obima protoka:

using Bitcoin;
void Application_Start(...)
{
...
Bitcoin.Connect();
Bitcoin.TransactionReceived +=
new BitcoinEventHandler (BitcoinReceived);
...
}
private string BitcoinPaymentLiteral(ShoppingCart cart)
{
// This literal is added to the "Pay Now" page
// in the shopping cart view.

// Generate address and tie it to this cart
BitcoinAddress newAddress =
Bitcoin.CreateAddress (cart.Amount, "EUR", cart);

// Create the literal

string literal = String.Format (
"Click <a href=\"{0}\">here</a> to pay €{1:N2} " +
"using ฿{2:N2}",
newAddress.PaymentUrl,
cart.Amount,
newAddress.ExpectedAmountBtc);

return literal;
}
void BitcoinReceived (object sender,
BitcoinEventArgs eventArgs)
{
// This event is fired when we receive funds in BTC.
// It is bound in Application_Start.

BitcoinAddress address = eventArgs.Address;
ShoppingCart cart = (ShoppingCart) address.Cookie;
cart.ProcessReceivedPayment();
}
void Application_End(...)
{
...
Bitcoin.Disconnect();
Bitcoin.TransactionReceived -= BitcoinReceived;
...
}

I to je to što se tiče servera. Ipak, ovo pravi potrebu da se nešto uradi sa strane klijenta, tako da:

Propozicija - sa strane klijenta:

Ovo je prosta propozicija koja se može implementirati u bilo šta, uključujući i BitCoin klijenta i FireFox i Chrome:

Kada neko klikne na link u formatu bitcoin:amount/adress
Find all posts by this user
Quote this message in a reply
Post Reply 


Forum Jump:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)